خرید کتاب نظریه اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی:

[ad_1]

این مونوگرافی ویرایش شده نتایج جمع آوری شده تحقیقات بین رشته ای برنامه اولویت دار “تئوری اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی (InKoMBio ، SPP 1395)” را که توسط بنیاد تحقیقات آلمان DFG از سال 2010 تا 2016 تأمین شده است ، ارائه می دهد. طیف موضوعی بسیار گسترده است و جنبه هایی مانند microRNA به عنوان بخشی از ارتباطات سلولی ، جریان اطلاعات در مسیر سیگنال پستانداران ، ارتباط بین سلولی ، ساختارهای نشانه شناختی در سیستم های بیولوژیکی و همچنین استفاده از روش های تئوری اطلاعات در تحلیل فعل و انفعالات پروتئین را شامل می شود ، اما محدود نمی شود. مخاطبان هدف عمدتا از متخصصان تحقیق در پردازش سیگنال های بیولوژیکی تشکیل شده اند ، اما این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید است.

[ad_2]

read more