خرید کتاب نظریه تطبیق برای شبکه های بی سیم:

[ad_1]

این کتاب دانش اساسی در مورد مشکلات نظریه کلاسیک تطبیق را ارائه می دهد. این پل فاصله ای بین تئوری تطبیق و مسائل مربوط به تخصیص منابع بی سیم 5G دارد. پتانسیل ها و مشکلات اجرای تئوری تطبیق نیمه توزیع در توزیع منابع بی سیم هم به لحاظ نظری و هم به عنوان نمونه هایی از پیاده سازی تحلیل می شود. دانشمندان ، محققان ، مهندسان و غیره. علاقه مند به راه حل های کارآمد برای تخصیص منابع بی سیم ، این کتاب را به عنوان یک منبع استثنایی پیدا می کنند.

[ad_2]

read more