خرید کتاب نظریه سرمایه گذاری Heterodox: پیش بینی تصادفی و عدم اطمینان

[ad_1]

این کتاب مطالعه بلاغت ، تاریخ ، فلسفه ، فلسفه آمار و فرهنگ سرمایه گذاری را برای بحث در مورد مبانی پیش بینی تصادفی در تئوری سرمایه گذاری گرد آورده است. این کتاب علاوه بر بحث در مورد مسئله پیش بینی تصادفی ، در مورد تئوری های جایگزین سرمایه گذاری نیز بحث می کند. همچنین در مورد ایده های نظریه عدم اطمینان بیان شده توسط افرادی مانند کینز ، نایت ، فون میزس ، طالب و مک کلوسکی بحث می شود. این کتاب مورد توجه محققان و دانشمندان حوزه تئوری سرمایه گذاری و همچنین دست اندرکاران حوزه سرمایه گذاری خواهد بود.

[ad_2]

read more