خرید کتاب نظریه و روشهای تاریخی در موسیقی عامه پسند ، 1970–2000: اینها مقدسین جدید هستند

[ad_1]

این کتاب عصر موسیقی محبوب در اقیانوس اطلس انگلیس و سیاه پس از دهه 1960 را از دریچه نظریه و روش های تاریخی بررسی می کند. این کتاب با استفاده از یک سری مطالعات موردی ، نظریه ها و روش های تاریخی را برای برجسته کردن بیان های مختلف موسیقی جایگزین که در صنعت جریان اصلی موسیقی فعالیت می کنند ، بسیج می کند. هر فصل ، تئوری یا روش خاصی را هنگام جابجایی در ژانر موسیقی ، با بیان مفهوم آلترناتیو – به صراحت قرار دادن بیان فرد در خارج و در تقابل با جریان اصلی ، روشن می کند. نظریه و روش های تاریخی از طریق موسیقی عامه پسند است که با ارائه مجموعه ای که به طور خاص برای نیازهای آموزشی و نظری علاقه مندان به موضوع نوشته شده است ، شکافی را در علم مدرن پر کند.

[ad_2]

read more