خرید کتاب نقاط کوانتومی برای پردازش اطلاعات کوانتومی: مدیریت و استفاده از محیط نقطه کوانتومی:

[ad_1]

این پایان نامه مقدمه ای جامع درباره امواج صوتی سطح در حالت کوانتومی ارائه می دهد. این دو مهمترین چالشهای فناوری در توسعه پردازنده اطلاعات کوانتومی مقیاس پذیر مبتنی بر چرخش در نقاط کوانتومی را برطرف می کند: اتصال بین کیوبیت های دور. چرخش الکترون ، محصور در نقاط کوانتومی (QD) ، از مهمترین مدعیان اجرای پردازش اطلاعات کوانتومی هستند. برای این منظور ، نویسنده از استراتژی های جدیدی استفاده می کند که تعامل اجتناب ناپذیر با یک محیط حالت جامد (به ویژه چرخش های هسته ای و تلفن ها) را به یک دارایی ارزشمند تبدیل می کند و نه مانعی.

[ad_2]

read more