خرید کتاب نقاط کوانتومی کربن: سنتز ، خصوصیات و کاربردها

[ad_1]

این کتاب جنبه های مختلفی از زمینه های تکامل یافته نقاط کربن را ارائه می دهد. خصوصیات ساختاری و فیزیکوشیمیایی آنها و همچنین کاربردهای بالقوه فعلی و آینده آنها در نظر گرفته شده است. فصل خاصی در مورد نقاط کوانتومی گرافن پیشنهاد شده است. خواننده همچنین روش های مختلفی را برای سنتز نقاط کوانتومی کربن پیدا خواهد کرد.

[ad_2]

read more