خرید کتاب نقشه برداری ، برنامه ریزی و اکتشاف با Pose SLAM:

[ad_1]

این مونوگرافی چارچوبی یکپارچه برای نقشه برداری ، برنامه ریزی و اکتشاف با استفاده از روبات های موبایل ، با در نظر گرفتن عدم اطمینان ، پیوند دادن چنین موضوعاتی با رویکرد SLAM عمومی و اتخاذ Pose SLAM به عنوان مکانیزم ارزیابی اولیه سلامت ارائه می دهد. ژست SLAM نوعی از SLAM است که در آن فقط مسیر حرکت ربات مورد ارزیابی قرار می گیرد و از نشانه ها برای اندازه گیری حرکت نسبی بین ژست های ربات استفاده می شود. از نظر گسترش فرمول بندی اصلی Pose SLAM ، این مونوگرافی مطالعه چنین اندازه گیری هایی را که با دوربین های استریو بدست می آید را پوشش می دهد ، مدل های مناسب انتشار نویز را برای چنین موردی توسعه می دهد ، فرمول Pose SLAM را به SE گسترش می دهد (3) ، اطلاعات را معرفی می کند: آزمون های نظری برای بسته شدن حلقه ، و یک روش برای محاسبه نقشه های ترافیک از نقشه های حجمی 3D به دست آمده با استفاده از Pose SLAM. موضوع داغی که در این تک نگاری مطرح می شود ، معرفی رویکرد جدیدی برای برنامه ریزی مسیر است که از عدم قطعیت های شبیه سازی شده در Pose SLAM برای یافتن مسیری در نمودار ژست استفاده می کند که به ربات اجازه می دهد تا به یک هدف معین با کمترین احتمال گم شدن سفر کند. … موضوع داغ دیگر ، معرفی روش اکتشافی مستقل است که اقدامات مناسب را برای کنترل ربات انتخاب می کند تا حداکثر پوشش را داشته باشد در حالی که محلی سازی و عدم اطمینان نقشه را به حداقل می رساند. این مونوگرافی برای خوانندگانی که به دیدگاه نظری اطلاعات SLAM ، برنامه ریزی مسیر و مشکلات تحقیق علاقه مند هستند ، مناسب است و مرجعی برای افرادی است که به طور کلی درگیر تحقیقات رباتیک موبایل هستند.

[ad_2]

read more