خرید کتاب نقشه برداری از مناظر فرهنگی ویولتا پارا:

[ad_1]

ویولتا پارا یکی از چهره های برجسته موسیقی و هنرهای قومی آمریکای لاتین در زمان حیات خود ، نیرویی حیاتی در تولید فرهنگی هنری ، موسیقی ، بصری ، فرهنگی و اجتماعی دهه 1960 شیلی بود. پنجاه سال پس از مرگش ، او همچنان تأثیر زیادی بر هنرمندان معاصر دارد. این کتاب برای نشان دادن تأثیر جهانی او در مرزهای هنری و سیاسی ، دوباره به کار و میراث پارا می پردازد. نویسندگان یک دیدگاه چند رشته ای را ارائه می دهند که نشان می دهد Parra چگونه به شکل گیری و در عین حال خنثی کردن روندهای اجتماعی در شیلی در اواسط قرن 20 کمک کرد.

[ad_2]

read more