خرید کتاب نقش و اهمیت ریاضیات در نوآوری: مطالب فروم “ریاضی برای صنعت” 2015

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالاتی است که در “مجمع ریاضیات برای صنعت 2015” ارائه شده است ، موضوع وحدت بخش آن “نقش و اهمیت ریاضیات در نوآوری” بود که در ماه اکتبر در موسسه ریاضیات صنعت ، دانشگاه کیوشو برگزار شد. بیست و ششم –30 ، 2015. موضوع دو نقش اساسی را که ریاضیات در حمایت از نوآوری در علم ، فناوری و زندگی روزمره بازی می کند ، برجسته می کند ، یعنی نیاز محور و مبتنی بر ایده. در حالت اول ، ریاضیات به مرتب سازی امکانات کمک می کند و س questionsالات را با پایه دقیق تری قرار می دهد ، و در حالت دوم ، مدل های ریاضی از پیاده سازی های احتمالی نقشی اساسی دارند. این کتاب نمونه های بسیار خوبی از چگونگی کمک ریاضیات به ایجاد نوآوری را ارائه می دهد ، بنابراین اهمیت و ارتباط مفهوم Mathematics_FOR_Industry را برجسته می کند. محتوای این کتاب بر تعامل تولیدی و موفقیت آمیز بین صنعت و ریاضیدانان و همچنین غنی سازی و همکاری متقابل است که هنگامی که ریاضیات درگیر توسعه علم و فناوری هستند ، متمرکز است.

[ad_2]

read more