خرید کتاب نمونه هایی از عمل ام اس:

[ad_1]

این راهنما مجموعه ای از توصیفات بالینی است که ناهمگنی و غیرقابل پیش بینی بودن بیماری ام اس را برجسته می کند و زمینه بالینی واقعی را برای پیشرفت دارویی اخیر فراهم می کند. این انتشار مختصر و در دسترس برای طیف وسیعی از متخصصان پزشکی ، از متخصصان مغز و اعصاب گرفته تا کارآموزان پزشکی با علاقه به عصب شناسی در نظر گرفته شده است. یک منبع بالینی ایده آل ، مطالعات موردی مولتیپل اسکلروزیس ، بحث آگاهانه موردی را با هدف بهبود تشخیص و درمان بیماران مبتلا به MS و بیماری های مرتبط با MS ارائه می دهد.

[ad_2]

read more