خرید کتاب نوآوری اجتماعی: مقاله های منتخب بیستمین کنفرانس اطلاعات اطلاعات جغرافیایی AGILE

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات پژوهشی کامل ارائه شده در بیستمین کنفرانس اطلاعات جغرافیایی AGILE است که در سال 2017 در دانشگاه و تحقیقات واگنینگن در واگنینگن ، هلند برگزار شد. مقالات منتخب روندهای انفورماتیک جغرافیایی را به سمت درک فضا و زمان و تجزیه و تحلیل فضا نشان می دهد. به همین دلیل ، این کتاب همچنین مورد توجه متخصصان و محققان در مناطقی غیر از انفورماتیک جغرافیایی است ، جایی که استفاده از اطلاعات جغرافیایی می تواند نقش مهمی در تحریک نوآوری اجتماعی داشته باشد.

[ad_2]

read more