خرید کتاب نوشیدنی های صنایع دستی و گردشگری ، دوره 2: پیامدهای زیست محیطی ، اجتماعی و بازاریابی

[ad_1]

این جلد ترکیبی از تحقیقات کمی و کیفی و مطالعات موردی است تا نقشی را که صنعت نوشیدنی های دستی در کل جامعه بازی می کند ، تجزیه و تحلیل کند. این موضوع بر روی موضوعات مهمی مانند مسئولیت محیطی و اجتماعی و همچنین روانشناسی دوستداران آبجو پیشه وری و تأثیر آنها در بازاریابی گردشگری متمرکز است. این مجموعه تحقیقاتی در زمینه بازاریابی ، مهمان نوازی و اوقات فراغت برای دانشگاهیان ، کارشناسان صنعت و کارآفرینان مشتاق ارائه می دهد.

[ad_2]

read more