خرید کتاب نیروهای مسلح غیر دولتی در خاورمیانه: ژئوپلیتیک ، ایدئولوژی و استراتژی

[ad_1]

این جلد ماهیت و نقشهای متغیر گروههای مسلح غیردولتی را در خاورمیانه با تمرکز ویژه بر گروههای کرد ، شیعه و اسلامی بررسی می کند. وی برای درک ماهیت تحول در فضای ژئوپلیتیک خاورمیانه ، بینش تجربی و تحلیلی جدیدی را درباره تأثیر سه بازیگر برجسته ، یعنی داعش ، YPG و شبه نظامیان شیعه ارائه می دهد. او به لطف یک تحلیل به ویژه دقیق و چند وجهی ، نتیجه گیری جدیدی درباره تغییر خط حاکمیت ، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی ، به ویژه پس از قیام های عرب ارائه می دهد. به طور کلی ، این جلد به مطالعه ژئوپلیتیک خشونت ، مطالعات حیاتی درباره امنیت و روابط بین الملل ، به ویژه با بررسی ایدئولوژی ها و استراتژی های بازیگران مسلح غیر دولتی جدید کمک می کند.

[ad_2]

read more