خرید کتاب هانس ج. مورگنتاو و تجربه آمریکایی:

[ad_1]

این مقدمه ویرایش شده شامل توسعه اندیشه رئالیست سیاسی هانس جی مورگنتاو از ورود وی به اروپا از اروپا تحت سلطه نازی ها تا محکومیت شدید وی از سیاست آمریکا در جنگ ویتنام است. وی که به توسعه دیدگاهها درباره سیاست خارجی آمریکا در دوره پس از جنگ بسیار حیاتی بود ، ایده منافع ملی تعریف شده از نظر قدرت ، عدم اطمینان ناپایدار توازن قدرت بین المللی ، ضعف اخلاق بین المللی ، غیرمتمرکز بودن حقوق بین الملل ، فریبکاری ایدئولوژی ها و مطالبات دیپلماسی صلح را بیان کرد. این جلد برای کسانی که سیاست خارجی آمریکا را مطالعه می کنند و همچنین هرکسی که می خواهد مهمترین منبع ایده های اساسی سیاست خارجی آمریکا از زمان پایان جنگ جهانی دوم را بفهمد ، باید بخواند.

[ad_2]

read more