خرید کتاب همکاری خلاقانه از طریق تئاتر فراگیر و یادگیری مبتنی بر جامعه: زبان آموزان در حال گذار

[ad_1]

در این کتاب ، نویسندگان داستان همکاری خلاقانه در سطح جامعه را به اشتراک می گذارند تا نشان دهند چگونه مربیان می توانند از هنر برای گسترش تفکر خلاق و ارتقا justice عدالت اجتماعی در خارج از کلاس استفاده کنند. با استفاده از کار آنها در کلاس های تئاتر به عنوان یک نقطه کانونی ، نمونه هایی از برنامه های نوآورانه و فراگیر برای الهام بخشیدن به یادگیری برای افراد با توانایی های مختلف ارائه شده است. با این آزمون ، کرامر و فاسک هیجان ، چالش ها و شگفتی های غیرمنتظره ای را یاد می گیرند که همراه با یادگیری خلاقانه است.

[ad_2]

read more