خرید کتاب همکار اقتصاد پالگریو در کمبریج:

[ad_1]

دانشگاه کمبریج یکی از مهمترین مراکز اقتصاد بوده و هست. این جلد شامل 9 فصل در زمینه اقتصاد کمبریج و بیش از 40 فصل در مورد زندگی و کار اقتصاددانان کمبریج است ، این جلد نشان می دهد که چگونه اقتصاد در دانشگاه تاسیس شده است ، چگونه مشهورترین اقتصاددانان جهان از جمله جان مینارد کینز و آلفرد مارشال را تولید کرده است. به عنوان برندگان نوبل مانند ریچارد استون و جیمز میرلیس ، و اینکه چگونه او همچنان یک نیروی جهانی برای بهترین در تدریس و تحقیقات در اقتصاد است. این حجم از طریق مشارکتهای اصلی توسط مجریان برجسته ، اولین تحلیل عمیق اقتصاد کمبریج را برای اقتصاددانان – به ویژه کسانی که به اقتصاد کلان و تاریخ اندیشه اقتصادی علاقه مند هستند – فراهم می کند.

[ad_2]

read more