خرید کتاب همگرایی انضباطی در تحقیقات مهندسی سیستم:

[ad_1]

موضوع این جلد در تحقیقات مهندسی سیستم ، همگرایی انضباطی است: گردآوری مفاهیم ، تفکر ، رویکردها و فناوری های رشته های مختلف برای حل مشکلات پیچیده. این جلد شامل مقالاتی است که در کنفرانس تحقیقات مهندسی سیستم (CSER) 23 تا 25 مارس 2017 در ردوندو بیچ ، کالیفرنیا ارائه شده است. این مجموعه تحقیقات چشم انداز از سراسر جهان را که توسط محققان مشهور دانشگاهی ، صنعتی و دولتی تألیف شده است ، در اختیار محققان دانشگاه ، صنعت و دولت قرار می دهد.

[ad_2]

read more