خرید کتاب هنر ، نافرمانی و اخلاق: ماجراجویی تعلیم و تربیت

[ad_1]

این کتاب تمرین و یادگیری هنری را به عنوان فرایندهایی باز می کند که افق های جدیدی را باز می کنند ، و از طریق آنها ایده های جدیدی درباره خود و جهان بوجود می آیند. اتكینسون با بررسی عمل هنر در یك محیط آموزشی كه تأكید بر عملكرد “امر ناگهانی ممكن” دارد ، به بررسی مسائل اخلاقی ، زیبایی شناسی و سیاست های یادگیری و آموزش می پردازد. این یادگیری ها دانش آموزان را به سمت شیوه های جدید ، تغییر یافته تفکر ، احساس ، دیدن و خلاقیت سوق می دهد.

[ad_2]

read more