خرید کتاب هنر مدل سازی سیستم های مکانیکی:

[ad_1]

مقالات این جلد قوانین مدلهای مکانیکی را به روشی کلی و سیستماتیک ، همیشه همراه با مثالهای کوچک و بزرگ ، که بسیاری از آنها خاص صنعت هستند ، ارائه می دهند و مهمترین ویژگیهای مدل سازی را نشان می دهند. بهترین راه برای یافتن یک راه حل خوب مورد بحث قرار گرفته است. مقالات به محققان و مهندسان دانشگاهی و صنعتی ، دانشجویان دکتری و فوق دکترا در زمینه های مکانیک ، ساخت و ساز و مهندسی برق و همچنین در زمینه هایی مانند فیزیک کاربردی یا ریاضیات کاربردی کار می کنند.

[ad_2]

read more