خرید کتاب هوش محاسباتی کاربردی و روش های ریاضی: روش های محاسباتی در سیستم ها و نرم افزار 2017 ، جلد 2

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات دنیای واقعی و مطالعات تحقیقاتی در مدل های هوش محاسباتی و ریاضی بحث می کند. این رویکردها و روش های جدیدی را برای مشکلات دنیای واقعی و مطالعات تحقیقاتی به ارمغان می آورد که روش های جدیدی را در روش های ریاضی ، روش های هوش محاسباتی و توسعه نرم افزار در سیستم های هوشمند توصیف می کند. این کتاب مقاله ای بررسی شده از همایش محاسبات در سیستم ها و نرم افزار 2017 است که به یک مجمع بین المللی برای بحث در مورد آخرین نتایج تحقیق با کیفیت بالا در همه زمینه های مربوط به روش های محاسباتی ، آمار ، سایبرنتیک و مهندسی نرم افزار تبدیل شده است.

[ad_2]

read more