خرید کتاب هوش محوری محاسباتی: نهمین کنفرانس بین المللی ، ICCCI 2017 ، نیکوزیا ، قبرس ، 27 تا 29 سپتامبر 2017 ، مواد قسمت اول

[ad_1]

این مجموعه دوجلدی (LNAI 10448 و LNAI 10449) مقاله بررسی شده توسط همکاران نهمین کنفرانس بین المللی اطلاعات جمعی ، ICCCI 2017 است که در سپتامبر 2017 در نیکوزیا ، قبرس برگزار شد. 117 مقاله ارسالی کامل با دقت بررسی و از بین 248 مقاله ارسالی انتخاب شد. این کنفرانس بر روش شناسی و کاربردهای هوش جمعی محاسباتی شامل: سیستم های چند عاملی ، مهندسی دانش و شبکه معنایی ، شبکه های اجتماعی و سیستم های پیشنهادی ، پردازش متن و بازیابی اطلاعات ، روش ها و برنامه های داده کاوی ، شبکه های حسگر و اینترنت متمرکز است. موارد ، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری و کنترل ، و همچنین روش های بینایی رایانه.

[ad_2]

read more