خرید کتاب هوش مصنوعی در پزشکی: شانزدهمین کنفرانس هوش مصنوعی در پزشکی ، AIME 2017 ، وین ، اتریش ، 21 تا 24 ژوئن 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله های بررسی شده شانزدهمین کنفرانس هوش مصنوعی در پزشکی ، AIME 2017 است که در ژوئن 2017 در وین ، اتریش برگزار شد. 21 متن کامل اصلاح شده و 23 مقاله کوتاه ارسال شده با دقت بررسی و از 113 مقاله انتخاب شده است. مقالات به بخشهای موضوعی زیر تقسیم می شوند: هستی شناسی و بازنمایی دانش ؛ روشهای بیزی ؛ روشهای موقتی پردازش زبان طبیعی؛ فرآیندهای مراقبت های بهداشتی ؛ و یادگیری ماشین و بخشی با مقالات آزمایشی.

[ad_2]

read more