خرید کتاب هوش مصنوعی و زبان طبیعی: ششمین کنفرانس ، AINL 2017 ، سن پترزبورگ ، روسیه ، 20 تا 23 سپتامبر 2017 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مقاله ای ارزیابی شده از ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و زبان طبیعی ، AINL 2017 است که در سپتامبر 2017 در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد. 13 مقاله کامل اصلاح شده ، 4 مقاله کوتاه اصلاح شده با دقت بررسی و از 35 مقاله ارسالی انتخاب شد. مقالات به بخشهای موضوعی در زمینه تجزیه و تحلیل تعامل اجتماعی ، پردازش گفتار ، استخراج اطلاعات ، پردازش داده در مقیاس اینترنتی ، مورفولوژی محاسبه و تعبیه کلمه ، یادگیری ماشین تقسیم می شوند این مجموعه همچنین شامل 6 اثر مشارکت کننده در وظیفه کلی شناسایی پارافلات روسی است.

[ad_2]

read more