خرید کتاب هیسترکتومی: یک روش جامع جراحی

[ad_1]

این کتاب توصیف اجرای عملی انواع هیسترکتومی را با استفاده از لاپاراسکوپی سنتی و رباتیک ، لاپاراتومی و جراحی واژن آغاز می کند. در طی چندین دهه گذشته هیسترکتومی لاپاروسکوپی به عنوان مکمل هیسترکتومی مورد استفاده قرار نگرفته است. به عنوان نور لازم ، تقویت و مهارتهای پیشرفته فقط در این روش جراحی 200 ساله با استفاده از لاپاراسکوپی در چند دهه گذشته ارائه شده است ، سردبیران مشتاق هستند که به روشهای لاپاراسکوپی و به دنبال آن روشهای سنتی برداشتن رحم با لاپاراتومی و جراحی واژن نگاه کنند.

[ad_2]

read more