خرید کتاب وابستگی به مدرسه در نوجوانان: نظریه ، تحقیق و عمل

[ad_1]

این کتاب با درک اینکه جوانان به طور منحصر به فردی با شبکه گسترده ای از گروه ها و سیستم ها در سیستم مدرسه ارتباط دارند ، مفهوم آموزش مدرسه نوجوانان را بررسی می کند. وی با استفاده از یک چارچوب اجتماعی – زیست محیطی ، تعلق را به عنوان جنبه مهمی از عملکرد روانشناختی که مدارس فرصت های بی نظیری برای پیشرفت در آن ایجاد می کنند ، قرار می دهد. این همچنین بینشی از عواملی را فراهم می کند که وابستگی به مدرسه را در سطح دانش آموز نوجوان در محیط های آموزشی تحت تأثیر قرار می دهند. این کتاب با نگاهی به دیدگاه اجتماعی – بوم شناختی و بهره گیری از روش های نوآورانه تحقیق ، محققان علاقه مند به رهبری مدرسه را تشویق می کند تا با ایجاد کیفیت و تغییر سیستم ها و فرایندهای مدرسه ، احساس تعلق در دانش آموزان را گسترش دهند.

[ad_2]

read more