خرید کتاب وضعیت صرع: چشم انداز بالینی

[ad_1]

این نسخه گسترده پیشرفتهای فعلی را منعکس می کند و تغییرات زیادی را در درک ما از وضعیت صرع در دهه گذشته منعکس می کند. ویژگی های مختلف و رویکردهای درمانی ، استفاده روزافزون از نظارت مستمر EEG و درک زیست شناسی اساسی و پاتوفیزیولوژی تشنج و عدم تشنج PE به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است. این جلد که توسط متخصصین مغز و اعصاب ، صرع و نوروفیزیولوژیست های بالینی در سراسر جهان گردآوری شده است ، پزشکان را برای مقابله با این شرایط چند وجهی ، گاهی ظریف و گاهی تهدید کننده زندگی آماده می کند.

[ad_2]

read more