خرید کتاب وظایف مکانیک ترمو الاستیک دال باریک مستطیل بتونی:

[ad_1]

در این کتاب مشکلات مکانیک ترمو الاستیک یک صفحه نازک مستطیلی بتونی بحث شده است. با استفاده از استنباط نظری همراه با مثالهای عددی ، آن را به تفصیل راه حل تحلیلی برای انحراف ، گشتاور خمش ، لرزش حرارتی و کمانش حرارتی یک صفحه نازک مستطیلی بتونی را توضیح می دهد. برای سهولت استفاده ، کتاب شامل جداول محاسبه لحظه های خمش و خمش یک صفحه نازک مستطیلی بتونی با چهار لبه پشتیبانی و با شرایط مرز آزاد است.

[ad_2]

read more