خرید کتاب وظیفه پرتو چرخان در پویایی هلی کوپتر:

[ad_1]

این کتاب روش های محاسباتی را برای حل مسئله لرزش ، واکنش ، بارها و پایداری تیغه روتور اصلی هلی کوپتر بررسی می کند ، که به عنوان یک پرتو چرخان با فلپ یا خمش خارج از صفحه مدل شده است. تمرکز اصلی بر توضیح نحوه اجرای روش اجزای محدود در حوزه زمان و مکان برای حل مشکلات نوسانات آزاد ، پاسخ آلاستیک و ثبات است. همچنین استفاده از تجزیه و تحلیل Floquet برای تجزیه و تحلیل پایداری هوا-الاستیک تیغه های روتور نشان داده شده است. مطالب این کتاب برای محققان در زمینه آیرودینامیک و مکانیک کاربردی مفید خواهد بود و همچنین برای متخصصانی که در صنعت هوافضا کار می کنند مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more