خرید کتاب ولتاژ باقیمانده ، ترمومکانیک & amp؛ تصویربرداری مادون قرمز ، روش های ترکیبی و مشکلات معکوس ، دوره 8: مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مکانیک تجربی و کاربردی 2017

[ad_1]

استرس باقیمانده ، ترمومکانیک و تصویربرداری مادون قرمز ، روشهای ترکیبی و مشکلات معکوس ، جلد 8 کنفرانس و نمایشگاه سالانه SEM 2017 در نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، هشتمین دوره از 9 دوره کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه اولین نتایج و مطالعات موردی را در محدوده وسیعی از مناطق ارائه می دهد ، از جمله:

[ad_2]

read more