خرید کتاب ویلیام آرمسترانگ و سیاست انگلیس:

[ad_1]

این کتاب شرح مفصلی از زندگی و حرفه ویلیام آرمسترانگ ، با نفوذترین کارمند دولت در دهه 1960 و 1970 بریتانیا و یکی از با نفوذترین و برجسته ترین مقامات وایتهال از سال 1945 را ارائه می دهد. بیش از 30 سال او در مرکز ماشین دولت انگلیس – تجسم “دولت دائمی” این کشور بوده است. او چهره ای ضروری در دست راست معاونان خزانه داری و رئیس اصلاحات خدمات ملکی بود. نقش و قدرت او چنان بود که در زمان ادوارد هیت جنجالی “معاون نخست وزیر” لقب گرفت. این کتاب همچنین موضوعات وسیع تر نهادی ، سیاسی و تاریخی مربوط به کار و اصلاح خدمات کشوری و دستگاه های دولتی ، روند سیاست گذاری و تجارب دولت های کارگری و محافظه کار از دهه 1940 تا 1970 را روشن می کند. ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

[ad_2]

read more