خرید کتاب پاسخ به فقر و آسیب در مدارس: کتابخوان معلمان

[ad_1]

این کتاب تعدادی از معلمان را که در شرایط نامساعد با آن روبرو هستند بررسی می کند و شیوه های مختلف تفکر را در این شرایط بررسی می کند. این کتاب با شروع حوادث مختلفی که توسط معلمان در مدارس محروم نگاشته شده است ، روشهای مختلفی را برای تفکر در مورد آنها ارائه می دهد – برخی دیگر روانشناختی ، برخی دیگر جامعه شناختی تر و فصل ها مکالمات بین معلمان و دانشمندان را توسعه می دهند. این “گفتگوها” به معلمان کمک خواهد کرد تا درک عمیق تری از زمینه های کار در آنها ، معنی کمبود و چگونگی بروز آن در عمل داشته باشند. همچنین به معلمان کمک خواهد کرد تا درباره ماهیت کار خود تأمل کنند. معلم خوب و م beثر بودن یعنی چه؟ و همچنین مهارت ها ، نگرش ها ، روابط و شایستگی های خاص که ممکن است لازم باشد در انواع محیط های آموزشی محروم ایجاد شود. این کتاب تناقضات بین شیوه های مختلف تفکر در مورد آموزش و شرایط نامطلوب را بررسی می کند. این خواندن برای دانش آموزان و معلمان آموزش و پرورش ، سیاست گذاران آموزش و پرورش و معلمان مدارس سرگرم کننده خواهد بود.

[ad_2]

read more