خرید کتاب پاسخ ردیابی فرکانس: دریچه ای برای ارتباطات انسانی

[ad_1]

این جلد بسیاری از موضوعات را شامل می شود ، از جمله رشد گفتار کودک. از دست دادن شنوایی؛ گوش دادن در سر و صدا؛ آموزش آماری؛ فقر؛ اختلال در پردازش شنوایی نوروپاتی حلزون گوش توجه؛ و پیری این به طور کلی برای دانشمندان شنوایی جذاب خواهد بود – و در واقع برای هر دانشمندی که به زیست شناسی ارتباطات و یادگیری انسان علاقه مند است. حجم این کتاب بر مجموعه ای از میان رشته ها تأکید دارد که با استفاده از پاسخ فرکانس شنوایی مطرح می شوند و در نتیجه خوانندگان گسترده و متنوعی را جذب می کنند در حالی که منبع ثابت این منطقه هستند.

[ad_2]

read more