خرید کتاب پاندول نوسان: ارتباط آموزش هنر برای بهبود ، یادگیری و یکپارچگی

[ad_1]

سیاست های آموزشی کنونی ، به ویژه در ایالات متحده ، به حدی به سمت آزمایش کاملاً سیاسی و بدون متنی تبدیل شده است که ما توانایی پشتیبانی از توانایی های خلاق و بیانی یک نسل از کودکان و نوجوانان را با پیامدهای سلامتی فردی و جمعی از دست می دهیم. برای این عدم تعادل از آموزش هنر و هنر شفابخشی به عنوان راه حل های فوری مورد نیاز برای بازگرداندن تعادل و یکپارچگی آداب اقدامات آموزشی استفاده کنید.

[ad_2]

read more