خرید کتاب پایداری حرارتی سیستم های شیر غلیظ: سینتیک تفکیک و تجمع در سیستم های شیر غلیظ در دمای بالا

[ad_1]

در تحقیقات خود ، جوزف دمپلر یک رابطه قوی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیب دما و زمان برای فرآوری حرارتی شیر بدون چربی غلیظ بدون لخته شدن قابل مشاهده را اثبات می کند. نویسنده همچنین استدلال می کند که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیرمستقیم برای حفظ کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

read more