خرید کتاب پرتره مدارس چین:

[ad_1]

این کتاب اسرار سیستم مدرسه چین را آشکار می کند تا دانشمندان بین المللی بتوانند منطق آموزش مقدماتی در چین را بهتر درک کنند. وی با جمع آوری آخرین شواهد تجربی از دست اول ، تصویری پانوراما و زنده از مدارس چین را از دیدگاه مدیران ، معلمان ، دانش آموزان و والدین توصیف می کند ، از جمله شرح زندگی روزمره آنها. وی همچنین مسئولیت های ذینفعان مختلف را تفسیر می کند و خصوصیات منحصر به فرد و الگوهای عملیاتی مدارس چین را توضیح می دهد. این مورد برای هر کسی که نگران وضعیت فعلی و آینده سیستم مدارس و آموزش مقدماتی چین در چین باشد ، مورد توجه است ، به ویژه محققان بین المللی ، سیاست گذاران و والدینی که می خواهند بدانند واقعاً در مدارس چه می گذرد.

[ad_2]

read more