خرید کتاب پروتکل های امنیتی XXIV: کارگاه بین المللی 24 ، برنو ، جمهوری چک ، 7-8 آوریل 2016 ، مقالات منتخب ویرایش شده

[ad_1]

این کتاب مطلبی با دقت بررسی شده از بیست و چهارمین سمینار بین المللی پروتکل های اوراق بهادار است که در آوریل 2016 در برنو ، جمهوری چک برگزار شد. 13 سند با دقت ویرایش شده ، همراه با متن بحث مربوطه ، با دقت بررسی شد. موضوع سمینار سیر تکاملی امنیت بود – با توجه به اینکه پروتکل های امنیتی همراه با نیازهای متغیر ، سازوکارهای تغییر یافته و برنامه ها و قابلیت های مهاجمان تغییر می کنند.

[ad_2]

read more