خرید کتاب پزشکی دقیق با استفاده از سلامت و سلامت مرتبط: ICBHI 2017 ، تسالونیکی ، یونان ، 18-21 نوامبر 2017

[ad_1]

این جلد ، مطالب سومین ICBHI را که در تاریخ 18 تا 21 نوامبر 2017 در تسالونیکی برگزار شد ، ارائه می دهد. رشته انفورماتیک پزشکی و پزشکی به سرعت در حال پیشرفت است. پیشرفت در دستگاه های پزشکی ، سلامت الکترونیکی و مراقبت های بهداشتی شخصی به عنوان محرک های داروی پزشکی به سرعت در حال پیشرفت هستند و نیاز به توسعه ابزارهای جدید مقیاس گذاری ، ساختارهای یکپارچه و روش ها دارند.

[ad_2]

read more