خرید کتاب پلاکت ، هموستاز و التهاب:

[ad_1]

در این کتاب نقش های مختلف پلاکت ها در بیماری های مختلف قلبی عروقی بیان شده است. عملکردهای سنتی و غیر سنتی پلاکت ها به طور مفصل در تصلب شرایین ، سندرم متابولیک ، دیابت ، سکته قلبی و سایر آسیب های عروقی توصیف می شود. توجه ویژه به پلاکت ها به عنوان پیوندی بین هموستاز و التهاب داده می شود و به هر دو کمک می کند. آخرین و نه مهمترین ، این کتابها آخرین علوم پایه را به برنامه های درمانی نویدبخش و نتایج اولیه آزمایش بالینی پیوند می دهند. این کتاب خطاب به دانشمندان علوم پزشکی در رشته های بیولوژی عروقی ، بیوشیمی و ایمونولوژی است. و همچنین برای پزشکان دانشگاهی مانند متخصصان قلب و عروق ، هماتولوژیست ها ، درمانگران و جراحان عروقی جالب و مفید خواهد بود.

[ad_2]

read more