خرید کتاب پلت فرم SoC خودکار برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی آریتمی های قلبی:

[ad_1]

این کتاب بر اساس حداقل داده های ECG ، تکنیک های مورد نیاز برای پیش بینی آریتمی های قلبی مدت ها قبل از بروز آنها را ارائه می دهد. نویسندگان اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای پردازش خودکار سیگنال ECG را توصیف می کنند ، از جمله پردازش قبلی سیگنال ECG ، استخراج ویژگی و طبقه بندی. تکنیک های پردازش نوار قلب سازگار و جدید ارائه شده در این کتاب بسیار کارآمد و مناسب برای اجرای در زمان واقعی بر روی ASIC ها هستند.

[ad_2]

read more