خرید کتاب پوسته های هوشمند برای ساختمان های با کارایی بالا: طراحی و استراتژی

[ad_1]

این کتاب تعدادی از تکنیک ها و مثالهای مهم را برای طراحی نماهای هوشمند پایدار در زمینه های مختلف ارائه می دهد. تأکید بر این است که چگونه ابزارهای هوشمند برای موفقیت در صرفه جویی در انرژی در برنامه ریزی پاکت ساختمان استفاده شده است. خوانندگان اطلاعات مهمی را در مورد اصول اساسی مورد استفاده در طراحی ، محاسبه و سازماندهی نمای هوشمند با توجه به نیازهای یک ساختمان جدید یا مقاوم سازی پیدا می کنند. نه تنها مواد و فن آوری های مختلف در نظر گرفته می شود ، بلکه روش های م ofثر ترکیب آنها مطابق با نیازهای کاربران و سایر محدودیت های یک پروژه خاص در نظر گرفته می شود. تصاویر ، جداول و نمودارها برای شفاف سازی مفاهیم مورد بحث متن را همراهی می کنند. معماران ، مشاوران نما و هر کسی که علاقه مند به بهره وری انرژی و اقدامات راحتی در اتاق باشد ، این کتاب را نه تنها به عنوان مقدمه ای برای موضوع ، بلکه همچنین به عنوان راهنمای دستیابی به روش های انعطاف پذیرتر ساختمان مفید می داند.

[ad_2]

read more