خرید کتاب پویایی خاک و مدل سازی بنیاد: مهندسی دریایی و مقاومت در برابر زلزله

[ad_1]

این کتاب یک مرور کلی و به روز از پویایی خاک و مدل سازی پایه در مهندسی دریا و مقاومت در برابر زلزله را ارائه می دهد. دامنه مباحث شامل رفتار خاک ، پویایی خاک ، تجزیه و تحلیل پاسخ زمین لرزه ، مایع سازی خاک و مدل سازی و ارزیابی پایه های عمیق و کم عمق است ، اما محدود نمی شود. نویسنده هر دو تئوری و کاربردهای عملی را به خواننده ارائه می دهد و رویکردهای روش شناختی را به دقت با کاربردهای مهندسی پیوند می زند. این کتاب همچنین شامل آخرین تحولات در زمینه ساخت و ساز پایه های دریایی مانند شمع لنگر ، شمع مکش ، مدل سازی پیچش شمع ، اثرات پیری خاک و ارزیابی فرسایش است. مخاطبان هدف در درجه اول از محققان و متخصصان متخصص در زمینه مهندسی دریایی تشکیل شده است ، اما این کتاب ممکن است برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید باشد.

[ad_2]

read more