خرید کتاب پویایی و طراحی شبکه های فضایی برای گرفتن مداری:

[ad_1]

این کتاب مباحث اصول نظری ، مدل های پویا و الگوریتم ها ، تجزیه و تحلیل مأموریت ، مهندسی سیستم ها و مطالعات تجربی سیستم های شبکه فضایی را با هدف فراهم آوردن نقطه شروع در این زمینه و به عنوان مرجع آماده برای هر علاقه مند ، پوشش می دهد. سیستم شبکه فضایی نشان دهنده یک منطقه پیشرفته در توسعه آینده فناوری هوافضا است. با این حال ، این با چالش ها و مشکلات جدیدی مانند ساختار شبکه غیر خطی و تحریف شده ، پویایی ارتباطی انعطاف پذیر سخت و سخت ، انتقال مداری کامپوزیت انعطاف پذیر فضا و کنترل پویا همراه است. در حال حاضر هیچ کتاب جامعی در مورد پویایی و طراحی شبکه های فضایی وجود ندارد ، بنابراین خوانندگان بالقوه می توانند با مکانیسم کار ، عناصر پویا و طراحی مأموریت سیستم شبکه فضایی از دیدگاه چین آشنا شوند.

[ad_2]

read more