خرید کتاب پیری مواد و ساختارها: به سمت راه حل های علمی برای مشکل پیری دارایی های ما

[ad_1]

این اثر نمای کلی از وضعیت فعلی هنر در پیری مواد و سازه ها در جهان است. پیری مواد یک پدیده طبیعی است. هر ماده ای که ما استفاده می کنیم پیر می شود. این پیری بر خصوصیات تأسیسات محل استفاده مواد تأثیرگذار است. علاوه بر این ، پیر شدن توسط محیطی که جسم در آن قرار دارد تأثیر می گذارد. این کتاب بر روی مواد مورد استفاده در زیرساخت ها ، انرژی ، ساخت و ساز و صنعت تمرکز دارد. در اصل ، این کتاب تعریفی از پیری و اصلی ترین مباحث مربوط به جامعه را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more