خرید کتاب پیشرفت در بازاریابی مارک های ملی و برچسب های خصوصی: چهارمین کنفرانس بین المللی ، 2017

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق در مورد مارک ملی و بازاریابی برچسب خصوصی – مجموعه ای از مواد اصلی ، کامل و مرتبط از کنفرانس بین المللی بازاریابی مارک ملی و مارک خصوصی در بارسلونا 2017 را ارائه می دهد. این طیف گسترده ای از موضوعات را از طیف گسترده ای از زمینه ها مانند خرده فروشی ، بازاریابی ، تجارت عمومی ، روانشناسی ، اقتصاد و آمار در بر می گیرد. علاوه بر این ، این کنفرانس زمینه های کاربردی مختلفی از جمله مدل های تصمیم گیری برای خرید ، برچسب گذاری حق بیمه خصوصی ، معرفی محصولات جدید ، تجارت تلفن همراه ، پذیرش برچسب خصوصی ، تصمیمات مختلف ، قیمت گذاری برچسب خصوصی ، ارزش ویژه برند و روابط همکاری را در بر گرفت.

[ad_2]

read more