خرید کتاب پیشرفت در بهداشت و محیط زیست: موارد ارسالی ویژه HSFEA 2016

[ad_1]

این کتاب شامل مقالاتی منتخب درباره پیشرفت در بهداشت و محیط زیست است که در کنفرانس بین المللی پیشرو در زمینه پیشرفت در بهداشت ، ایمنی ، ایمنی در برابر آتش ، محیط زیست ، علوم متحد و مهندسی ارائه شده است (HSFEA ، 2016). این کتاب آخرین تحولات بهداشتی و ایمنی محیطی را مرور می کند و فرصت ها و چالش های مرتبط با آن را برجسته می کند. این کتاب همچنین تکنیک هایی را ارائه می دهد که می تواند برای نظارت و اندازه گیری موثر تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، محتوای این اثر بر اهمیت حفظ محیط کار ایمن و سالم و عاری از خطرات بهداشت شغلی تأکید دارد. این کتاب هم مورد توجه محققان و متخصصان و هم سیاستمداران خواهد بود.

[ad_2]

read more