خرید کتاب پیشرفت در تجزیه و تحلیل غیر خطی از طریق مفهوم اندازه گیری عدم انعطاف پذیری:

[ad_1]

این کتاب جزئیات تئوری اندازه گیری عدم انعطاف پذیری را ارائه می دهد. این مقاله کاربردهای مختلف نظریه اندازه گیری های غیر فشردگی ، به ویژه نتایج و روش های تئوری نقطه ثابت را مورد بحث قرار می دهد. مفهوم اندازه گیری عدم فشردگی برای جامعه ریاضی غیرخطی بسیار مفید است. هر دو این نظریه ها به ویژه در تحقیقات مربوط به معادلات دیفرانسیل ، معادلات انتگرال ، معادلات انتگرال عملکردی و نظریه بهینه سازی بسیار مفید هستند. بنابراین ، یکی از اهداف اصلی کتاب جمع آوری و ارائه شرایط کافی برای حل چنین معادلاتی است. نتایج با توجه ویژه به حساب کسری در فضاهای مختلف عملکردی تنظیم می شوند.

[ad_2]

read more