خرید کتاب پیشرفت در رمزنگاری – AFRICACRYPT 2017: نهمین کنفرانس بین المللی رمزنگاری در آفریقا ، داکار ، سنگال ، 24 تا 26 مه 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقالاتی است که توسط نهمین همایش بین المللی نظریه و کاربرد روشهای رمزنگاری در آفریقا AFRICACRYPT 2017 ، در داکار ، سنگال ، در ماه مه 2017 برگزار شد. 13 مقاله ارائه شده در این کتاب با دقت بررسی و از 40 مقاله انتخاب شده است … … مقالات به بخشهای موضوعی در زمینه طرحهای رمزنگاری ، تجزیه و تحلیل کانالهای جانبی ، تجزیه و تحلیل دیفرانسیل رمزگذاری ، کاربردها و نظریه اعداد تقسیم می شوند.

[ad_2]

read more