خرید کتاب پیشرفت در رمزنگاری – INDOCRYPT 2017: هجدهمین کنفرانس بین المللی رمزنگاری در هند ، چنای ، هند ، 10-13 دسامبر 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است که در هجدهمین کنفرانس بین المللی رمزنگاری هندوستان INDOCRYPT 2017 مورد بررسی قرار گرفته و در دسامبر 2017 در چنای هند برگزار شد. 19 مقاله کامل اصلاح شده ارائه شده در این کتاب با دقت بررسی و از بین 75 مقاله انتخاب شده است. تمرکز این کنفرانس کار بر روی رمزنگاری کلید عمومی ، پروتکل های رمزنگاری ، حملات کانال جانبی ، اجرای طرح های رمزنگاری ، رمزگذاری عملکردی ، تحلیل رمزنگاری کلید متقارن ، مبانی و ساختارهای رمزنگاری جدید است.

[ad_2]

read more