خرید کتاب پیشرفت در طراحی مکانیکی: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی طراحی مکانیکی 2017 (ICMD2017)

[ad_1]

این مجموعه ها با تمرکز بر نوآوری ، آخرین پیشرفت های طراحی مکانیکی در چین را ارائه می دهند و به محققان ، دانشمندان و دانشگاهیان یک بستر بین المللی برای ارائه یافته های تحقیقاتی و تبادل نظر ارائه می دهند. در چارچوب استراتژی توسعه “ساخت چین 2025” ، یکی از جنبه های اصلی ICMD2017 طراحی ابتکاری “ساخته شده در چین 2025” بود. این کتاب نقاط مهم تحقیق در طراحی مکانیکی مانند روش طراحی ، طراحی پایدار ، رباتیک و مکانیک و طراحی قابلیت اطمینان و ترکیبی از طراحی صنعتی و طراحی مکانیکی را برجسته می کند.

[ad_2]

read more