خرید کتاب پیشرفت در علوم غیر خطی زمین:

[ad_1]

پیشرفت های علوم غیرخطی مجموعه ای از مشارکت کنندگان در 30 سال دینامیک غیرخطی است که در 3 تا 8 ژوئیه 2016 در رودس ، یونان ، در کنفرانس های دریای اژه برگزار شد و همچنین چندین متخصص دیگر در این زمینه که ممکن است نداشته باشند شرکت در جلسه. این مجموعه شامل جدیدترین تحقیقات در زمینه علوم جوی ، هیدرولوژی ، زمین شناسی و سایر زمینه های علوم زمین و همچنین دستاوردهای جدید طی 10 سال گذشته است. عناوین شامل زمان هرج و مرج ، تجزیه و تحلیل داده های توپولوژیک ، درک جدید از فراکتال ها ، چند فراکتال ها و تصادفی بودن ، پویایی آب و هوا ، حوادث شدید ، پیچیدگی و علت ، از جمله سایر موضوعات است.

[ad_2]

read more